Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ซับไทย

18 มีนาคม 2562
Boruto Naruto Next Generations โบรูโตะ ซับไทย
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7
ตอนที่ 8
ตอนที่ 9
ตอนที่ 10
ตอนที่ 11
ตอนที่ 12
ตอนที่ 13
ตอนที่ 14
ตอนที่ 15
ตอนที่ 16
ตอนที่ 17
ตอนที่ 18
ตอนที่ 19
ตอนที่ 20
ตอนที่ 21
ตอนที่ 22
ตอนที่ 23
ตอนที่ 24
ตอนที่ 25
ตอนที่ 26
ตอนที่ 27
ตอนที่ 28
ตอนที่ 29
ตอนที่ 30
ตอนที่ 31
ตอนที่ 32
ตอนที่ 33
ตอนที่ 34
ตอนที่ 35
ตอนที่ 36
ตอนที่ 37
ตอนที่ 38
ตอนที่ 39
ตอนที่ 40
ตอนที่ 41
ตอนที่ 42
ตอนที่ 43
ตอนที่ 44
ตอนที่ 45
ตอนที่ 46
ตอนที่ 47
ตอนที่ 48
ตอนที่ 49
ตอนที่ 50
ตอนที่ 51
ตอนที่ 52
ตอนที่ 53
ตอนที่ 54
ตอนที่ 55
ตอนที่ 56
ตอนที่ 57
ตอนที่ 58
ตอนที่ 59
ตอนที่ 60
ตอนที่ 61
ตอนที่ 62
ตอนที่ 63
ตอนที่ 64
ตอนที่ 65
ตอนที่ 66
ตอนที่ 67
ตอนที่ 68
ตอนที่ 69
ตอนที่ 70
ตอนที่ 71
ตอนที่ 72
ตอนที่ 73
ตอนที่ 74
ตอนที่ 75
ตอนที่ 76
ตอนที่ 77
ตอนที่ 78
ตอนที่ 79
ตอนที่ 80
ตอนที่ 81
ตอนที่ 82
ตอนที่ 83
ตอนที่ 84
ตอนที่ 85
ตอนที่ 86
ตอนที่ 87
ตอนที่ 88
ตอนที่ 89
ตอนที่ 90
ตอนที่ 91
ตอนที่ 92
ตอนที่ 93
ตอนที่ 94
ตอนที่ 95
ตอนที่ 96
ตอนที่ 97
ตอนที่ 98
ตอนที่ 99
ตอนที่ 100
ตอนที่ 101
ตอนที่ 102
ตอนที่ 103
ตอนที่ 104
ตอนที่ 105
ตอนที่ 106
ตอนที่ 107
ตอนที่ 108
ตอนที่ 109
ตอนที่ 110
ตอนที่ 111
ตอนที่ 112
ตอนที่ 113
ตอนที่ 114
ตอนที่ 115
ตอนที่ 116
ตอนที่ 117
ตอนที่ 118
ตอนที่ 119
ตอนที่ 120
ตอนที่ 121
ตอนที่ 122
ตอนที่ 123
ตอนที่ 124
ตอนที่ 125
ตอนที่ 126
ตอนที่ 127
ตอนที่ 128
ตอนที่ 129
ตอนที่ 130
ตอนที่ 131
ตอนที่ 132
ตอนที่ 133
ตอนที่ 134
ตอนที่ 135
ตอนที่ 136
ตอนที่ 137
ตอนที่ 138
ตอนที่ 139
ตอนที่ 140
ตอนที่ 141
ตอนที่ 142
ตอนที่ 143
ตอนที่ 144
ตอนที่ 145
ตอนที่ 146
ตอนที่ 147
ตอนที่ 148
ตอนที่ 149
ตอนที่ 150
ตอนที่ 151
ตอนที่ 152
ตอนที่ 153
ตอนที่ 154
ตอนที่ 155
ตอนที่ 156
ตอนที่ 157
ตอนที่ 158
ตอนที่ 159
ตอนที่ 160
ตอนที่ 161
ตอนที่ 162
ตอนที่ 163
ตอนที่ 164
ตอนที่ 165
ตอนที่ 166
ตอนที่ 167
ตอนที่ 168
ตอนที่ 169
ตอนที่ 170
ตอนที่ 171
ตอนที่ 172
ตอนที่ 173
ตอนที่ 174
ตอนที่ 175
ตอนที่ 176
ตอนที่ 177
ตอนที่ 178
ตอนที่ 179
ตอนที่ 180
ตอนที่ 181
ตอนที่ 182
ตอนที่ 183
ตอนที่ 184
ตอนที่ 185
ตอนที่ 186
ตอนที่ 187
ตอนที่ 188
ตอนที่ 189
ตอนที่ 190
ตอนที่ 191
ตอนที่ 192
ตอนที่ 193
ตอนที่ 194
ตอนที่ 195
ตอนที่ 196
ตอนที่ 197
ตอนที่ 198
ตอนที่ 199
ตอนที่ 200
ตอนที่ 201
ตอนที่ 202
ตอนที่ 203
ตอนที่ 204
ตอนที่ 205
ตอนที่ 206
ตอนที่ 207
ตอนที่ 208
ตอนที่ 209
ตอนที่ 210
ตอนที่ 211
ตอนที่ 212
ตอนที่ 213
ตอนที่ 214
ตอนที่ 215
ตอนที่ 216
ตอนที่ 217
ตอนที่ 218
ตอนที่ 219
ตอนที่ 220
ตอนที่ 221
ตอนที่ 222
ตอนที่ 223
ตอนที่ 224
ตอนที่ 225
ตอนที่ 226
ตอนที่ 227
ตอนที่ 228
ตอนที่ 229
ตอนที่ 230
ตอนที่ 231
ตอนที่ 232
ตอนที่ 233
ตอนที่ 234
ตอนที่ 235
ตอนที่ 236
ตอนที่ 237
ตอนที่ 238
ตอนที่ 239
ตอนที่ 240
ตอนที่ 241
ตอนที่ 242
ตอนที่ 243
ตอนที่ 244
ตอนที่ 245
ตอนที่ 246
ตอนที่ 247
ตอนที่ 248
ตอนที่ 249
ตอนที่ 250
ตอนที่ 251
ตอนที่ 252
ตอนที่ 253
ตอนที่ 254
ตอนที่ 255
ตอนที่ 256
ตอนที่ 257
ตอนที่ 258
ตอนที่ 259
ตอนที่ 260

เรื่องย่อ โบรูโตะ ในยุคที่มีนารูโตะครองตำแหน่งเป็นโฮคาเงะของหมู่บ้านโคโนฮะ ก็คือลูกของนารูโตะ เรียกได้ว่า เป็นเนื้อเรื่องที่ต่อจาก นารูโตะนั่นเอง แน่นอนว่าใน จะเป็นเรื่องราวที่พูดถึงรุ่นลูกของนารูโตะและกลุ่มเพื่อนๆของโบรูโตะ ซึ่งก็คือเหล่าลูกๆ ของเพื่อนนารูโตะในหมู่บ้านนั่นเอง ซึ่งในรุ่นนี้ก็จะมีพลังวิชานินจาที่พิเศษมากขึ้นกว่ารุ่นพ่อแม่ของเขา และก็ยังมีเรื่องราวที่สนุกสนาน น่าติดตาม เรื่องราวจะสนุกเพียงใดต้องติดตามกัน รับรองได้เลยว่า เพื่อนๆ ต้องชอบอย่างแน่นอน