Migi to Dali หนุ่มน้อยผู้มีนามว่าฮิโตริ ซับไทย

10 มกราคม 2567
Migi to Dali หนุ่มน้อยผู้มีนามว่าฮิโตริ ซับไทย
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4

เรื่องราว ครอบครัวหนึ่งได้รับอุปการะ เด็กหนุ่ม ฮิโตริ มาเป็นบุตรบุญธรรม โดยไม่ทราบว่า เขามีฝาแฝดหนุ่มอีกคนที่อยู่ร่วม และคอยสลับตัวกับเขาตลอดเวลา