กินทามะ ปี 1-10 ตอนที่ 1-367 ซับไทย-พากย์ไทย (จบ)

4 เมษายน 2562
กินทามะ ปี 1-10
ตอนที่ 1-2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7
ตอนที่ 8
ตอนที่ 9
ตอนที่ 10
ตอนที่ 11
ตอนที่ 12
ตอนที่ 13
ตอนที่ 14
ตอนที่ 15
ตอนที่ 16
ตอนที่ 17
ตอนที่ 18
ตอนที่ 19
ตอนที่ 20
ตอนที่ 21
ตอนที่ 22
ตอนที่ 23
ตอนที่ 24
ตอนที่ 25
ตอนที่ 26
ตอนที่ 27
ตอนที่ 28
ตอนที่ 29
ตอนที่ 30
ตอนที่ 31
ตอนที่ 32
ตอนที่ 33
ตอนที่ 34
ตอนที่ 35
ตอนที่ 36
ตอนที่ 37
ตอนที่ 38
ตอนที่ 39
ตอนที่ 40
ตอนที่ 41
ตอนที่ 42
ตอนที่ 43
ตอนที่ 44
ตอนที่ 45
ตอนที่ 46
ตอนที่ 47
ตอนที่ 48
ตอนที่ 49
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7
ตอนที่ 8
ตอนที่ 9
ตอนที่ 10
ตอนที่ 11
ตอนที่ 12
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7
ตอนที่ 8
ตอนที่ 9
ตอนที่ 10
ตอนที่ 11
ตอนที่ 12
ตอนที่ 13
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7
ตอนที่ 8
ตอนที่ 9
ตอนที่ 10
ตอนที่ 11
ตอนที่ 12
ตอนที่ 13
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7
ตอนที่ 8
ตอนที่ 9
ตอนที่ 10
ตอนที่ 11
ตอนที่ 12
ตอนที่ 13
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 1 (266)
ตอนที่ 2 (267)
ตอนที่ 3 (268)
ตอนที่ 4 (269)
ตอนที่ 5 (270)
ตอนที่ 6 (271)
ตอนที่ 7 (272)
ตอนที่ 8 (273)
ตอนที่ 9 (274)
ตอนที่ 10 (275)
ตอนที่ 11 (276)
ตอนที่ 12 (277)
ตอนที่ 13 (278)
ตอนที่ 14 (279)
ตอนที่ 15 (280)
ตอนที่ 16 (281)
ตอนที่ 17 (282)
ตอนที่ 18 (283)
ตอนที่ 19 (284)
ตอนที่ 20 (285)
ตอนที่ 21 (286)
ตอนที่ 22 (287)
ตอนที่ 23 (288)
ตอนที่ 24 (289)
ตอนที่ 25 (290)
ตอนที่ 26 (291)
ตอนที่ 27 (292)
ตอนที่ 28 (293)
ตอนที่ 29 (294)
ตอนที่ 30 (295)
ตอนที่ 31 (296)
ตอนที่ 32 (297)
ตอนที่ 33 (298)
ตอนที่ 34 (299)
ตอนที่ 35 (300)
ตอนที่ 36 (301)
ตอนที่ 37 (302)
ตอนที่ 38 (303)
ตอนที่ 39 (304)
ตอนที่ 40 (305)
ตอนที่ 41 (306)
ตอนที่ 42 (307)
ตอนที่ 43 (308)
ตอนที่ 44 (309)
ตอนที่ 45 (310)
ตอนที่ 46 (311)
ตอนที่ 47 (312)
ตอนที่ 48 (313)
ตอนที่ 49 (314)
ตอนที่ 50 (315)
ตอนที่ 51 (316)
ตอนที่ 1 (317)
ตอนที่ 2 (318)
ตอนที่ 3 (319)
ตอนที่ 4 (320)
ตอนที่ 5 (321)
ตอนที่ 6 (322)
ตอนที่ 7 (323)
ตอนที่ 8 (324)
ตอนที่ 9 (325)
ตอนที่ 10 (326)
ตอนที่ 11 (327)
ตอนที่ 12 (328)
ตอนที่ 1 (329)
ตอนที่ 2 (330)
ตอนที่ 3 (331)
ตอนที่ 4 (332)
ตอนที่ 5 (333)
ตอนที่ 6 (334)
ตอนที่ 7 (335)
ตอนที่ 8 (336)
ตอนที่ 9 (337)
ตอนที่ 10 (338)
ตอนที่ 11 (339)
ตอนที่ 12 (340)
ตอนที่ 13 (341)
ตอนที่ 1 (342)
ตอนที่ 2 (343)
ตอนที่ 3 (344)
ตอนที่ 4 (345)
ตอนที่ 5 (346)
ตอนที่ 6 (347)
ตอนที่ 7 (348)
ตอนที่ 8 (349)
ตอนที่ 9 (350)
ตอนที่ 10 (351)
ตอนที่ 11 (352)
ตอนที่ 12 (353)
ตอนที่ 13 (354)
ตอนที่ 14 (355)
ตอนที่ 15 (356)
ตอนที่ 16 (357)
ตอนที่ 17 (358)
ตอนที่ 18 (359)
ตอนที่ 19 (360)
ตอนที่ 20 (361)
ตอนที่ 21 (362)
ตอนที่ 22 (363)
ตอนที่ 23 (364)
ตอนที่ 24 (365)
ตอนที่ 25 (366)
ตอนที่ 26 (367)

กินทามะ

เรื่องย่อ กินทามะ ปี 1-10  เป็นเรื่องของญี่ปุ่นในยุคเอโดะ ซึ่งได้ถูกรุกรานโดยมนุษย์ต่างดาว แต่นั้นก็ทำให้ประเทศญี่ปุ่นเจริญขึ้นมาอย่างรวดเร็วในเวลาสั้นๆ โดยเรื่องราวจะโฟกัสไปที่ กินโทกิ เค้าคืออดีตนักปฏิวัติ ที่ได้มาเปิดสำนักงานทำงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสารพัดให้คนอื่น กินทามะ Gintama ดูอนิเมะ