Shen Yi Jiu Xiao Jie (Great Doctor Miss Nine) เทพหมอยาคุณหนูจิ่ว ซับไทย ตอนที่ 1-16

Shen Yi Jiu Xiao Jie (Great Doctor Miss Nine) เทพหมอยาคุณหนูจิ่ว ซับไทย
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7
ตอนที่ 8
ตอนที่ 9
ตอนที่ 10
ตอนที่ 11
ตอนที่ 12
ตอนที่ 13
ตอนที่ 14
ตอนที่ 15
ตอนที่ 16

หมอเทวดาสาวสวย ขององค์กรนักฆ่าในศตวรรษที่ 21 ได้อพยพเข้าสู่ร่างของนางสาวเก้าที่ถูกทิ้งร้างของตระกูลหยุน ไร้ค่า จากนั้นเธอก็จะปล่อยให้โลกเห็นว่าสิ่งที่ไร้ประโยชน์ที่แท้จริงเป็นอย่างไร ซัมมอนเนอร์คือตำนาน ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในโลกนี้ เธอจะกลายเป็นผู้อัญเชิญเวทย์มนตร์คนแรก Shen Yi Jiu Xiao Jie (Great Doctor Miss Nine) เทพหมอยาคุณหนูจิ่ว