Tomodachi Game เกมมิตรภาพ ซับไทย ตอนที่ 1-11

13 พฤษภาคม 2565
Tomodachi Game เกมมิตรภาพ ซับไทย
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7
ตอนที่ 8
ตอนที่ 9
ตอนที่ 10

Tomodachi Game เกมมิตรภาพ ซับไทย ตอนที่ 11

เรื่องราวของกลุ่มนักเรียนมัธยม 5 คน ที่เป็นเพื่อนซี๊สนิทกันมากๆ เกมมิตรภาพ แต่อยู่มาวันหนึ่งพวกเขาก็ถูกจับตัวไปเล่นเกมที่มีชื่อว่า “Tomodachi Game” เพื่อชดใช้หนี้อันมหาศาลที่เพื่อนคนหนึ่งได้ก่อขึ้น และถูกทดสอบถึง “มิตรภาพที่แท้จริง”