Gundam Build Fighters Try กันดั้มบิลด์ไฟท์เตอร์ไทร์ ตอนที่ 1-25 พากย์ไทย จบแล้ว+OVA

14 พฤศจิกายน 2562
Gundam Build Fighters Try กันดั้มบิลด์ไฟท์เตอร์ไทร์
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7
ตอนที่ 8
ตอนที่ 9
ตอนที่ 10
ตอนที่ 11
ตอนที่ 12
ตอนที่ 13
ตอนที่ 14
ตอนที่ 15
ตอนที่ 16
ตอนที่ 17
ตอนที่ 18
ตอนที่ 19
ตอนที่ 20
ตอนที่ 21
ตอนที่ 22
ตอนที่ 23
ตอนที่ 24
ตอนที่ 25

 เพื่อที่จะเข้าชิงชัยในการต่อสู้ครั้งใหม่นี้