Dance Dance Danseu หนุ่มน้อยนักบัลเลต์ ซับไทย ตอนที่ 1-5

19 พฤษภาคม 2565
Dance Dance Danseu หนุ่มน้อยนักบัลเลต์ ซับไทย
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4

Dance Dance Danseu หนุ่มน้อยนักบัลเลต์ ซับไทย ตอนที่ 5

จุนเปย์ หลงไหลการเล่นบัลเลต์ตั้งแต่เด็ก แต่กังวลที่เป็นผู้ชาย จนช่วงมัธยมพบคนที่มีความฝันแบบเขา จึงมีโอกาสที่จะเรียนอย่างจริงจัง