Girls Band Cry ซับไทย

11 เมษายน 2567
Girls Band Cry ซับไทย
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7
ตอนที่ 8

Girls Band Cry ซับไทย ตอนที่ 9 (ยังไม่มา)

เรื่องราว กลุ่มสาวที่ต้องใช้ชีวิตในโตเกียวโดยเคยพบปัญหาจากเพื่อนหรือครอบครัว กับการร้องเพลง