Unnamed Memory แม่มดซึนเดเระกับเจ้าชายต้องสาป ซับไทย

25 เมษายน 2567
Unnamed Memory แม่มดซึนเดเระกับเจ้าชายต้องสาป ซับไทย
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5

แม่มดซึนเดเระกับเจ้าชายต้องสาป ซับไทย ตอนที่ 6 (ยังไม่มา)

เรื่องราว ออสการ์ องค์ชายที่เคยถูกสาปทำให้มีทายาทไม่ได้ เขาได้รับคำแนะนำจากแม่มด ทีนาชา ให้เลือกผู้หญิงที่เหมาะสม แต่เขากลับเลือกเธอเป็นชายาและให้เวลาตัดสินใจ