Feng Qi Luoyang: Shen Ji Shaonian ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 1-7

Feng Qi Luoyang: Shen Ji Shaonian ตำนานลั่วหยาง

ตำนานลั่วหยาง

Feng Qi Luoyang: Shen Ji Shaonian ตำนานลั่วหยาง ในยุคอู่โจว บูเช็กเทียนได้ส่งเสริมให้มีระบบการสอบคัดเลือกขุนนางแต่ดันไปขัดขวางผลประโยชน์ของขุนนางหัวโบราณอย่างรุนแรง Feng Qi Luoyang: Shen Ji Shaonian ตำนานลั่วหยาง พวกเขาจึงเตรียมการขัดขวางไม่ให้บูเช็กเทียนขึ้นครองบัลลังก์ แล้วเรื่องราวก็เกิดขึ้นต่อจากนี้ ตัวเอกเผยคุนมาถึงเมืองเทพเจ้าลั่วหยางและต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในแผนการของชิงชุนเต่า แต่ในที่สุดแผนการใหญ่ครั้งนี้ก็พังทลายลงด้วยความผิดพลาด

Feng Qi Luoyang: Shen Ji Shaonian ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 1
Feng Qi Luoyang: Shen Ji Shaonian ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 2
Feng Qi Luoyang: Shen Ji Shaonian ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 3
Feng Qi Luoyang: Shen Ji Shaonian ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 4
Feng Qi Luoyang: Shen Ji Shaonian ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 5
Feng Qi Luoyang: Shen Ji Shaonian ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 6
Feng Qi Luoyang: Shen Ji Shaonian ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 7