Heike Monogatari (The Heike Story) ซับไทย ตอนที่ 1-5

Heike Monogatari (The Heike Story)

Heike Monogatari

Heike Monogatari (The Heike Story) อนิเมะแสดงเหตุการณ์สงครามผ่านมุมมองของ Biwa เด็กสาวที่หาเลี้ยงชีพในฐานะนักดนตรีที่เดินทาง The Heike Story แม้จะตาบอด แต่บิวะก็มีพรสวรรค์ในการมองเห็นอนาคต เธอได้พบกับ Taira no Shigemori หนึ่งในปรมาจารย์ของตระกูล Taira ที่มีอำนาจ และบอกเขาเกี่ยวกับคำทำนายที่อาจเปลี่ยนอนาคตของเผ่าของเขา

Heike Monogatari (The Heike Story) ตอนที่ 1
Heike Monogatari (The Heike Story) ตอนที่ 2
Heike Monogatari (The Heike Story) ตอนที่ 3
Heike Monogatari (The Heike Story) ตอนที่ 4
Heike Monogatari (The Heike Story) ตอนที่ 5
Heike Monogatari (The Heike Story) ตอนที่ 6