Jue Ming Xiang Ying (Deadly Response) การรับรู้ของความสิ้นหวัง ซับไทย ตอนที่ 1-8

Jue Ming Xiang Ying (Deadly Response) การรับรู้ของความสิ้นหวัง

การรับรู้ของความสิ้นหวัง

 

Jue Ming Xiang Ying (Deadly Response) การรับรู้ของความสิ้นหวัง Deadly Response บอกเกี่ยวกับ 30 ปีข้างหน้า Jue Ming Xiang Ying สังคมมนุษย์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ‘หุ่นยนต์’ มากมายในชีวิต ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ในภาคตะวันออกและตะวันตก มนุษย์ยังสร้างเกาะสำหรับหุ่นยนต์โดยเฉพาะ ทีมลึกลับที่ประกอบด้วยหุ่นยนต์และมนุษย์ต้องต่อสู้กับอาชญากรรมและการโจมตีของผู้ก่อการร้ายเพื่อรักษาความปลอดภัยและความสงบสุขระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์

Jue Ming Xiang Ying การรับรู้ของความสิ้นหวัง ซับไทย ตอนที่ 1
Jue Ming Xiang Ying การรับรู้ของความสิ้นหวัง ซับไทย ตอนที่ 2
Jue Ming Xiang Ying การรับรู้ของความสิ้นหวัง ซับไทย ตอนที่ 3
Jue Ming Xiang Ying การรับรู้ของความสิ้นหวัง ซับไทย ตอนที่ 4
Jue Ming Xiang Ying การรับรู้ของความสิ้นหวัง ซับไทย ตอนที่ 5
Jue Ming Xiang Ying การรับรู้ของความสิ้นหวัง ซับไทย ตอนที่ 6
Jue Ming Xiang Ying การรับรู้ของความสิ้นหวัง ซับไทย ตอนที่ 7
Jue Ming Xiang Ying การรับรู้ของความสิ้นหวัง ซับไทย ตอนที่ 8